11 JULIVIERING 2.0

Zondag 10  juli 2022 Samen-zijn op 11 juli Samen-zingen op 11 juli Samen-lachen op 11 juli Samen-bidden op 11 juli en…samen-klinken op 11 juli! Info Katlien Cousy -  M 0476 32 60 37 Katlien.cousy.dfz@gmail.com

Gratis